Telafina

BOLDINI # 3501 CIELO

Page 1 of sample book

Telafina

ARTUSI # 1002 LIME

Page 2 of sample book

Telafina

LA FENICE # 5003 ADRIATICO

Page 3 of sample book

Telafina

BAGATELLE # 4504 AQUA

Page 4 of sample book

Telafina

BOLDINI # 3505 OLIVE

Page 5 of sample book

Telafina

LA FENICE # 5006 GRASS

Page 6 of sample book

Telafina

BOLDINI # 3507 NOTTE

Page 7 of sample book

Telafina

BAGATELLE # 4612 PAVONE

Page 12 of sample book

Telafina

ARTUSI # 1013 PERA

Page 13 of sample book

Telafina

FOLLA # 4115 MOSS

Page 15 of sample book

Telafina

LA FENICE # 5017 VALENTINO

Page 17 of sample book

Telafina

FOLLA # 4118 TUSCAN

Page 18 of sample book

Telafina

ARTUSI # 1020 MERLOT

Page 20 of sample book

Telafina

BOLDINI # 3521 PERLA

Page 21 of sample book

Telafina

ARTUSI # 1022 CAFFE

Page 22 of sample book

Telafina

FOLLA # 6323 MOCHA

Page 23 of sample book

Telafina

LA FENICE # 5024 LINO

Page 24 of sample book

Telafina

BOLDINI # 3525 NUVOLA

Page 25 of sample book

Telafina

FOLLA # 6326 ANTICA

Page 26 of sample book

Telafina

LA FENICE # 5027 BRUMA

Page 27 of sample book

Telafina

BAGATELLE # 4528 LUNA

Page 28 of sample book

Telafina

BOLDINI # 3529 LUPO

Page 29 of sample book

Telafina

LA FENICE # 5031 GATE

Page 31 of sample book

Telafina

ARTUSI # 1032 DIAMANTE

Page 32 of sample book

Telafina

FOLLA # 6333 PIETRO

Page 33 of sample book